Gunnar Sama

Instrument: klaver

Pianisten Gunnar Sama har studert med bl.a. Jiri Hlinka, Ryszard Bakst, Albert Ferber og Liv Glaser. Han avla sin diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole. Sama har - i tillegg til det
tradisjonelle repertoaret - interessert seg for mindre kjente komponister som Alkan, Busoni etc.og har bl.a. spilt inn en CD med verker av den russiske senromantikeren Nikolai Medtner. Gunnar Sama underviser ved Norges Musikkhøgskole.