Anders Eidsten Dahl

Instrument: Orgel

Anders Eidsten Dahl (født 1976) er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole i Oslo (1999), og avla diplomeksamen samme sted i 2001. Etter ytterligere to års studier på solistklassen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, høstet han strålende kritikker for debutkonsertene i København og Oslo høsten 2003. Han har studert hos 1. amanuensis Terje Winge, domorganist Kåre Nordstoga og professor Hans Fagius. Eidsten Dahl har spilt cembalo med Knut Johannessen og klaver med Kaare Ørnung. Anders Eidsten Dahl ble i 2001 ansatt som organist i Bragernes kirke i
Drammen i en stilling med hovedvekt på orgelspill. Dahl har det kunstneriske ansvaret for konsertvirksomheten i kirken. I 2011 og 2012 mottok han to-årig arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend for yngre kunstnere. Han konserterer selv jevnlig i Bragernes kirke, i tillegg til konserter i Tyskland, Sverige, Danmark, Slovakia, Russland og England. I tillegg til utstrakt solistvirksomhet er Dahl jevnlig aktiv som kammermusiker med diverse instrumentalister, kor og sangere. Han har blitt tildelt stipendier fra bla Skipsreder Wilhelmsens Legat, Fond for utøvende kunstnere, Fegerstens stiftelse og i 2003 ble han tildelt TICON-prisen. Han har kvalifisert seg til flere internasjonale orgelkonkurranser, og i juli 2002 var han finalist i «2. Internationaler Orgelwettbewerb» i Erfurt, Tyskland. Hans første soloplate, ”Inspired by Bach”, utgitt på LAWO Classics, høstet meget gode kritikker. Hans andre soloplate med Johannes Brahms´ samtlige orgelverk, ble utgitt på LAWO Classics høsten 2011, og har høstet stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt.